назад | головна сторінка| пишіть нам

      


в контексті мистецтва країн Європи та Америки.

(Наукова робота Павлик Р.Б. 1999р.)

Вступ.

Огляд розвитку вітражного мистецтва 19-20 ст. у Європі.

Розвиток вітражного мистецтва в Україні

Технологічні відкриття в Америці та їх вплив на розвиток вітражного мистецтва

Висновки.

Список використаної літератури

     Вітраж - це особливий вид монументально-декоративного мистецтва. Цікавий сам по собі, він набуває велику виразність в поєднанні з іншими видами мистецтва, особливо з архітектурою. Було б помилкою думати, що історичний розвиток вітражного мистецтва в європейських країнах ішов одними і тими ж шляхами. Вітражі, так само як і інші види мистецтв, складались під впливом ряду історичних умов, в яких існували різні напрямки, школи, тематики, композиційні і технічні прийоми

     В цей же час спостерігається зв'язок і вплив між мистецтвами сусідніх держав. Український вітраж набув широкого визнання у нашій країні та за кордоном. В продовж століть вітражисти України, спираючись на традицій мистецтва Київської Русі та Галицько-Волинського князівства, виробили свою систему інтерпритації традиційних іконографічних канонів і регламентували спосіб зображення біблійних та євангельських сюжетів, художнього образу в цілому із засадами стилів і колористичного рішення включно. Зв'язки з мистецькою культурою народів сусідніх держав і народів Західної Європи також позначились на творчості українських митців. Про високий рівень українського вітражного мистецтва вказують ті нечисленні вітражі, що збереглися на Львівщині і датуються 1565 і 1593 роками.

     Вітражі, що використовувавлись головним чином в декорі церков і монастирів, поступово проникають в житлові і громадські будівлі, що особливо помітно у вітражному мистецтві 19-20 століть. 19 ст. з його стрімкими політичними, технічними і економічними змінами, з появою загальнодоступних газет та журналів, з поширенням фотографії і телеграфу, прогресом на транспорті та в області комунікації створили ідеальну стихію для швидкого поширення і втілення нових ідей і форм сприйняття. Відкриті нові форми енергії, нові матеріали змінили спосіб життя людей. Європу поглинув модерн.

     Художні особливості українського вітражництва 19-20 ст., безперечно, залежали від загальноєвропейських тенденцій розвитку цієї галузі. Законодавцями "вітражної моди" стали майстри Німеччини, Австрії, Англії, Бельгії, Франції та Італії. Проте вироби українських вітражистів відрізняються від західноєвропейських особливим національним забарвленням, фолькльорними мотивами, тематикою і колористикою характерною для нашого народу.

     Проте склоробне виробництво в Україні розвивалося повільніше, ніж у містах Європи. Велика хвиля реставрації пам'яток старовини, що проходила у Європі в 19 ст., в Галичину прийшла аж у 80 рр., доходячи до епогею на зламі століть, саме тоді коли Європу поглинув модерн.

     Структура даної роботи - трьохчастинна. У першому розділі розглядається вхід Європи в нову фазу розвитку мистецтва 19-20 ст. - стилю модерн. У зв'язку з тим, що на розвиток українського вітражництва безпосередній вплив мав загальноєвропейський розвиток цієї галузі, друга частина прослідковує розвиток модерну в таких країнах Європи як Англія, Бельгія, Австро-Угорщина, Італія, Німеччина та Франція.

      У другому розділі знайомимося з витоками вітражництва на Україні, та його першими зразками. Розвиток вітражного мистецтва в Україні 19-20 ст., європейський вплив та органічне поєднання власних надбань і традицій виділено в окремій частині. Окремо розглядається вітраж 60-70 рр., співпраця з художниками республік, що входили до складу Союзу.

      Огляд сучасного вітражного мистецтва в Україні завершує розділ, в якому визначаються найважливіші етапи становлення та розвитку вітражництва в Україні.

      Завдяки технологічним відкриттям американців, з'явилися нові перспективи і моливості в галузі вітражництва. Третій розділ розглядає розвиток вітражного мистецтва Америки, та його вплив на розвиток вітражництва Європи та України зокрема.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| Вперед >>>


назад | головна сторінка| пишіть нам
Вітраж художній | Дзеркала художні | Лампи вітражні | Бра | Сувеніри | Різне

© 2010 Художня Майстерня  РОКСОЛЯНИ ПАВЛИК